Objevárium?...

27.09.2023

Téééda děcka! Už jste někdy byli na vernisáži? To slovo jsem neznal. Ani ty lidi, co nemaj piloťáky ani letadla,... a přesto pořádaj pro děcka výstavu o lítání! Aby ho Objevárium ukázalo jako hru...

Říkaj si umělci a vědci a maj na to Objevárium a celý to vytvořila Karey Rawitscher a její kamarádi. Všem tam poděkovala. Nemluví teda úplně česky, ona je vlastně z Ameriky! Budeme jí pomáhat učit děti love(ní) hvězdiček do AeroLogBooku a přijedou i Wings 4 kids CZ a pohádkový království s jejich Andělama bude taky pomáhat. No a já těm dětem zkusím vysvětlit, že můžou s námi lítat dovopravdicky! Nejenom jako...

Ale líbí se mi, jak umějí ukazovat i nejmenším dětem, jak je to lítání krásný... A nezapomněli ani na kosmonauty!...

No nerozumím tomu, jak to dělaj... Ale je poznat, že u toho myslej hlavně na děti, aby jim bylo nebe blíž i s nohama na zemi...

Heeeeey, kids! Have you ever been at the vernissage? I didn't know that word. Not even those people who don't have pilot´ s licence or planes... and yet organize an exhibition about flying for children! For the Objevarium can show it as a game...

They call themselves artists and scientists and have an Objevarium and it was all created by Karey Rawitscher and her friends. She thanked everyone there. So she doesn't speak Czech at all, she's actually from America! We will help her teach the children how to find stars in AeroLogBook, and Wings 4 kids CZ will also come and the fairytale kingdom with their Angels will also help. Well, I'll try to explain to the children that they can really fly with us! Not just like...

But I like how they can show even the smallest children how beautiful flying is... And they didn't forget the cosmonauts either!...

Well, I don't understand how they do it... But it's clear that they mainly think of the children, so that heaven is closer to them even with their foot on the ground...

© 2023 Tygříkova letka. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!