Narozky na Hosíně...

02.09.2023

Martin je fakt kámoš! Díky němu jsem stihnul ještě oslavy 100 let letiště Hosín v Jihočesku. Tam vlastně vznikla myš Lenka na Tygří(kovou) letku. Vlastně ještě předtím, než jsem se vylíhnul...

Díky Martinovi jsem potkal zase další kámoše. Petra Jirmuse, co taky dělával a dělá ještě občas kotrmelce s letadlem. Slávka Martenka, co si dělá prču s pastelkama na papíře. Míšu Berana z Flying Revue a spoustu dalších...

I na Hosíně byla spousta letadel! A nemyslím jen to Martinovo, se kterým jsme přiletěli...

Pěkně divoký Čmeláci, Morava, Zlínky...

Jedno teda bohužel trochu žuchlo, ale naštěstí to dobře dopadlo a nemuseli jsme zase letět s Kryšfofem zachraňovat...

No a nakonec se ukázali i tygři z Čáslavi. Ahóóój, kucííí!...

Jen teda... Hangár party bez jedinýho kousku pečený antilopy? Pfffff...

Martin is the real friend! Thanks to him I was able to celebrate the 100th anniversary of the Hosín airport in South Bohemia. That's actually where the idea of the Tiger's Cub squadron begun. Actually even before I hatched…

Thanks to Martin I met another friends. Petr Jirmus, who also did and sometimes still does tumbles with an airplane. Slávek Martenek who is kidding with crayons on paper. Míša Beran from Flying Revue and many others...

There were lots of planes at Hosín airport too! And I don't just mean the Martin' s which we flew in with...

Pretty wild Bumblebees, Morava, Zlíns...

Unfortunately, one of them crashed a bit, but luckyly it turned out well and we didn't have to fly with Kryšfof again to rescue...

And finally big tigers from Čáslav also showed up. Ahoooooy, guys!...

But... The hangar party without a single piece of roasted antelope? Pffff...

© 2023 Tygříkova letka. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!