Lítání s holkama...

30.09.2023

Děcka,... mám toho plný kecky. Ehm, tlapky a uši. Tady začal můj příběh. Kopec Dlouhý vrch. Letos v zimě...

Den třetí s Míšou na větru. Když se lítá, tak se nebrzdí! Jen na přistání, a to ještě ve správné výšce... Jenže tady se lítá vysoko i nízko. Do zápisníku napíšeme tři lety! Sólo ještě ne... Karolinka si tu trénovala přesnost přistání. A Míša dejchání. A chození do kopce. Před dvěma roky tady na náledí uklouzla a poprvé v životě si zlomila nohu...

No, to má z toho, že chodí jen po zadních! Takovejch let lítá... a pak letí na ledu i bez křídel... A rok na to! Přesně den po tý ráně? Jsem tady moh získat pozvání do světa lítání a získat svou Tygří(kovou) letku...

Mám po tomhle krásným víkendu takovej jinej kožich! Takovej víc jako po pohlazení, jako po česání nebo běhání... 

Tohle je úplně... Nevíte, kde to odstartuje, nevíte kudy to poletí a jediný co víte, že jednou to přistane! A přitom to není balón! Je to kapesník nad hlavou...

Kids,... my paws and ears are full of it. This is where my story began. Dlouhý vrch hill. This winter...

Day three with Míša on the wind. When it flies, don't slow down! Only for landing, and at the right height... But here you fly high and low. We write three jumps into the logbook! Not solo yet... Karolinka practiced landing accuracy here. And Miša breathing. And walking uphill. Two years ago, she fell down on the ice here and broke her leg for the first time in her life...

Well, that's because he only walks on her hind legs! He flies for so many years... and then he flies on the ice even without wings... And a year after that! Exactly the day after that blow? I'm here and can get an invitation to the world of flying and get my Tiger (cub) squadron...

I have such a different fur after this beautiful weekend! More like after a caress, like after combing or running...

This is totally... You don't know where it will take off, you don't know where it flies and the only thing you know is that one day it lands! And it's not a balloon! It's a hankie over the head...

© 2023 Tygříkova letka. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!