Letíme vysoko...

15.10.2023

Ahoj kamarádi! Letíme vysoko!...

Včera jsem byl pomáhat s Míšou a Laurou při tvoření v Objeváriu. Vyráběli jsme... Půjčili dětem naše hračky a budeme se tam vracet až do prosince...

Já budu příští tejden hodně na cestách. Už od pondělí. S kamarádama z Milovic vypustíme sondu na kraj vesmíru...

A tak jsme s Laurou udělali taky raketu. Foukací...

Vidíte tu vestu, co vzala Míša dětem ukázat? Je na ní tolik nášivek - erbů Nebeskejch Rytířů! A všichni kdysi začínali s drakama, modelama a hračkama. Míša říká, že vyrobit si vlastní lítající stroj, když jseš malej, je děsně moc důležitý. Jinak už nebudem mít nový kosmonauty. Protože naučit lítat nejenom sebe, ale i kus látky, dřeva, papíru... a letět vysoko,... je jako použít kouzlo a zjistit, jak moc je velká moc každýho, kdo to dokázal...

A nezapomněl to předávat dalším dětem!...

Hello friends! We fly high!...

Yesterday I went with Míša and Laura to help with creation in Objevarium. We've been making... We've lent our toys to kids and we'll be back there until December...

I will travel a lot next week. Since Monday. My friends from Milovice and I will launch a probe to the edge of space...

And so Laura and I also made a rocket. Blowing...

Can you see the vest that Míša took to show to children? There are so many patches on it - the crests of the Heavenly Knights! And everyone once started with kites, models and toys. Míša says that making your own flying machine when you're little is terribly important. Otherwise, we won't have new cosmonauts. Because teaching not only yourself to fly, but also a piece of cloth, wood, paper... and to fly high,... is like using magic and finding out how great is the power of anyone who can do it...

And who don't forget to pass it on to other children!...

© 2023 Tygříkova letka. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!