Dračí den...

01.10.2023

A pozorrrr prrrt'ata! Tohle je zase můj Vojta a... no prý jsme něco jako... on je bráška, protože máme stejnou mamku Míšu, co o ní někteří říkají, že je Dračice. Mám opravdu velkou rodinu a letku a všichni umí něco okolo létání... jako každý OKřídlený...

Dívejte se dobře, jak se závodí a jak se Draci usmívají a vůbec jim nevadí, že občas prší... Málo fouká...

Vojta měl za úkol hlídat! Aby draci neletěli nad runway. Protože to zase byl den! Draci i letadla vedle sebe. To se tady na letišti smí jen jednou do roka. Tak jsem u toho mohl být s nimi... 

Bylo jich tak akorát aby se nikdo nemusel bát. A pak jsme šli pro děti losovat létání a hračky a odměny. A nakonec jsem dětem mohl hodit... Vlastně to bylo krmení pro hladové Draky. Hodili jsme jim bonbóny z řídící věže a pak už jsme šli na štrůdl... A do tepla...

Watch out, tots! This is my Vojta and... well, it´ s said we are something like... he is a brother, because we have the same mother Míša, which some say is Dragonlady. I have a really big family and a squadron and they all know something about flying... Like every Winged One... 

Take a good look at how they are racing and how Dragons are smiling and they don't mind at all that it sometimes rains... It doesn't blow much...

Vojta was tasked with guarding! To watch if kites don't fly over the runway. Because it was a great day! Dragons and airplanes next to each other. This is only allowed here at the airport once a year. So I could be there with them... 

There were just enough of them so that no one had to be afraid. And then we went to draw flying and toys and prizes for kids. And finally I was able to throw to children... It was actually feeding of hungry Dragons. We threw them candies from the control tower and then we went for the aplle pie... To warm up...

© 2023 Tygříkova letka. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!